Od ledna roku 2011 probíhá tříletý projekt Evropské unie “iCom” (Konstruktivní mezinárodní komunikace v kontextu informativní a komunikační technologie) mezi deňskou univerzitou, která je zastoupena fakultou informatiky a postgraduálním centrem, a Masarykovo univerzitou v Brně. Projekt je zaměřen na podporu územní spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Vídní a na zvýšení kvalifikace osob v regionálním území.

    Díky silnějšímu propojení vědeckých a praktických odborníků se tak nabízí možnost získávání nových dovedností a inovační potenciál se na obou stranách zvyšuje. K oživení zkušeností a výměně znalostí mezi vědou a ekonomií je stanovena celá řada opatření na dobu tří let.


    „Profesní aktivita a doktorské studium by se měli vzájemně pozitivně obohacovat. Projekt iCom pomáhá spojit výzkum, teorii a praxi tak, aby odborníci, profesoři a manažeři probádali aktuální výzvy z oblasti informatiky a aby podporovali nové poznatky," vysvětluje Renate Motschnig, vědecká vedoucí projektu.

    Odborníci z řad IT tak získávají prostřednictvím seminářů možnost vylepšit své komunikační schopnosti a sdílet s ostatními odborníky vlastní zkušenosti. Díky intenzivní spolupráci mezi specialisty a vědeckými pracovníky obou univerzit tak dochází k bohaté výměně zkušeností z praxe. K umožnění této spolupráce probíhají pravidelné "iCom Practice-Research Workshops" ve Vídni a okolí a v Brně. Tyto semináře nabízejí počítačovým odborníkům, vysokoškolským studentům doktorského studia, IT expertům, projektovým manažerům a poradcům platformu k výměně problémů z praxe a nabízejí kooperativní řešení.

    Projekt je financován z fondu "Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká Republika 2007-2013".

 

    Ceníme si zájmu, důvěry i podpory, které se nám dostává od partnerských univerzit a především od územního kooperačního programu AT-CZ v duchu motta: Společně dosáhneme více! Pro realizaci nápadů v praxi a pro výzkum prováděný na základě lidských hodnot je to skutečně motivující.

Dejme síly dohromady, teď už nás nic nezastaví!
 
  • Je interaktivní
  • Podporuje proces spolupráce
  • Vyhledává dialogy, výměnu nápadů, propojuje učení a vyřešení problémů přes národní a organizační hranice
  • Pobízí k novým impulzům v praxi a výzkumu
  • Vytváří trvalé vztahy, inovaci a kreativní konkurenční výhody