Přínosy & možnostiPro společnosti
  • Kreativní a proveditelné obchodní nápady
  • Trvalé spojení k studentům vysokých škol a k jiným obchodním partnerům
  • Možná spolupráce ve výzkumných projektech
  • Lepší komunikace a řešení potížů, méně rozporů a stresu
  • Více vhodných řešení a odezv (díky méně předsudkům)
  • Rozšíření vlastního náhledu


Pro studenty vysokých škol
  • Vzdělávání a řešení aktuálních problémů ze současné praxe založené na spolehlivých přístupech (Agilní řízení, získání zákazníků, motivace,...)
  • Akademičtí prostředníci s bilaterálním a mezioborovým zázemím  
  • Kreativní řešení problému (záložené na lidském přístupu)
  • Vzdělávání výměnou ve skupinách stejně smýšlejících lidí dvou národů