Project Details‎ > ‎

Podrobnosti k projektu

Souvislost a záměry

Konstruktivní komunikace zahrnuje kompetence jako jsou aktivní naslouchání, jasné vyjadřování, respekt vůči druhým i široké a hluboké pochopení. Podpora těchto kompetencí a umožnění výzkumu konstruktivní komunikace v souvislosti informačních technologií je hlavním zájmem EU-projektu iCom (2011 – 2013).

Přední vysoké školy tohoto regionu – Vídeňská univerzita a Masarykova univerzita v Brně – vytvoří nabídku pro pracující počítačové odborníky, která by měla přispět ke zlepšení přístupnosti a zvýšení atraktivity doktorských studijních programů „Informatika“ a „Obchodní informatika“. Zároveň projekt usiluje o výměnu zkušeností a vědomostí mezi odborníky a podnikovou sférou. Toho bude docíleno výzkumem v oblasti aktuálních a praktických problémů z praxe na vysokých školách a také využitím výsledků výzkumu ke zlepšení praxe. 

Tematickým zaměřením územní spolupráce je tudíž zlepšení lidských kvalifikací vytvořením nových schopností, zvýšení potenciálu i usnadnění hospodářského a vysokoškolského úspěchu v tomto regionu.

 
Projektový partner a doba trvání

Projekt iCom se bude vyvíjet po dobu 36 měsíců (začátek projektu: 02.01.2011, konec projektu: 31.12.2013) ve spolupráci mezi Vídeňskou univerzitou (zastoupenou Fakultou informatiky a Postgraduálním střediskem) a Masarykovou univerzitou v Brně (zastoupenou Fakultou informatiky).