iCom nabízí                                                                                                                               


Practice-Research workshopy

Pro výměnu zkušeností se ve Vídni a v Brně budou pořádat tzv. Practice-Research Workshopy. Tyto workshopy usilují o posílení propojení mezi vysokými školami a IT společnostmi, a podporují tak přenos vědomostí. Získané vědomosti mohou být využity na vysokých školách ke generování  nových impulzů pro aktuální a prakticky orientovaná výzkumná témata.  

Vytvořené propojení by mělo po skončení projektu pokračovat díky interaktivní webové platformě iComu. K rozvoji další nabídky pro celoživotní vzdělávání budou vedle fakult informatiky zahrnuty do projektu i instituce celoživotního vzdělávání obou vysokých škol. 


Nabídky pro doktorská studia

Bilaterální a praktická nabídka v rámci doktorských studijních programů „Informatika“ a „Obchodní informatika“ je přispůsobena požadavkům pracujících počítačových odborníků. Skládá se ze čtyř doktorských kurzů (konajících se střídavě na Vídeňské univerzitě a Masarykově univerzitě). Cílem kurzů je získání kompetencí v Mezinárodní komunikaci, Agilním řízení, Vzdělávacích organizacích a ve vhodných metodách výzkumu.