Konstruktivní mezinárodní komunikace v kontextu informačních a komunikačních technologií

iCom (2011-2013) je projekt Evropské unie, který podporuje územní spolupráci v rakousko-českém  příhraničí. Pomáhá Vídeňské univerzitě a Masarykově univerzitě v Brně, dvěma největším vysokým školám tohoto regionu, při sjednocení sil v rozvoji lidských zdrojů a to podporou a výzkumem v oblasti konstruktivní, mezinárodní komunikace v kontextu informačních a komunikačních technologií (ICT).